ŠÍŘÍME OSVĚTU

Ukazujeme, jak vypadá život s duševním onemocněním,
jak o duševní zdraví pečovat, kde hledat pomoc,
jak podpořit blízkého s duševním onemocněním, apod.

VYVRACÍME MÝTY

Otevřeně mluvíme o životě s duševním onemocněním
a vyvracíme mýty, které jsou
ve spojení s ním rozšířené
za pomoci vědeckých poznatků a zkušeností.

POJÍME SVÉ SÍLY

Většina zapojených organizací se snaží šířit povědomí
o duševním zdraví a nemoci i vlastními silami. Ladíme
své aktivity, aby se navzájem podporovaly.

Spolupracujeme s Hlavním městem Praha