Kdo jsme?

Jsme otevřená iniciativa organizací a jednotlivců z Prahy, kterou spojují společné cíle v oblasti duševního zdraví.

Co děláme?

Šíříme osvětu

Prostřednictvím kampaní i pravidelných komunikačních aktivit ukazujeme, jak vypadá život s duševním onemocněním, jak o duševní zdraví pečovat, kde hledat pomoc, jak podpořit blízkého s duševním onemocněním, apod.

Otevíráme lidské příběhy

Otevřeně mluvíme o životě s duševním onemocněním. Ukazujeme konkrétní lidské osudy a nebojíme se nakousnout ani stinné stránky a třinácté komnaty, protože otevřenost plodí důvěryhodnost.

Vyvracíme mýty

Představujeme omyly, které jsou ve spojení s duševním onemocněním rozšířené, a vyvracíme je. Využíváme k tomu vědecky ověřené poznatky, skutečné příběhy i vlastní zkušenosti.

Sdílíme užitečné informace

Na jednom místě soustředíme všechny důležité informace, které by měl znát člověk s duševním onemocněním, který žije v Praze. Vydáváme společné informační materiály.

Pojíme své síly

Většina zapojených organizací se snaží šířit povědomí o duševním zdraví a nemoci i vlastními silami. Abychom dosáhli co nejpůsobivějších výsledků, ladíme své aktivity, aby se navzájem podporovaly.


Setkání Prahy duševní s radní hlavního města Mgr. Milenou Johnovou

Magistrát hlavního města Prahy, srpen 2020, foto: Praha duševní