Manifest

Jsme otevřená iniciativa organizací a jednotlivců z Prahy, kterou spojují společné cíle v oblasti duševního zdraví

Co chceme, jak to děláme?

SPOLEČNÉ CÍLE: 

1) Chceme, aby se lidé věnovali svému duševnímu zdraví a zdraví svých blízkých 

o Šíříme osvětu

Prostřednictvím kampaní i pravidelných komunikačních aktivit ukazujeme, jak vypadá život s duševním onemocněním, jak o duševní zdraví pečovat, kde hledat pomoc, jak podpořit blízkého s duševním onemocněním, apod. 

o Otevíráme lidské příběhy 

Otevřeně mluvíme o životě s duševním onemocněním.

Ukazujeme konkrétní lidské osudy a nebojíme se nakousnout ani stinné stránky a třinácté komnaty, protože otevřenost plodí důvěryhodnost. 

2) Chceme, aby lidé s problémy v oblasti duševního zdraví mohli žít plnohodnotný život 

destigmatizace, lidská práva 

o Vyvracíme mýty 

Představujeme omyly, které jsou ve spojení s duševním onemocněním rozšířené, a vyvracíme je.

Využíváme k tomu vědecky ověřené poznatky, skutečné příběhy i vlastní zkušenosti. 

o Sdílíme užitečné informace 

Na jednom místě soustředíme všechny důležité informace, které by měl znát člověk s duševním onemocněním, který žije v Praze.

Vydáváme společné informační materiály. 

3) Chceme, aby systém péče více reflektoval potřeby lidí s duševním onemocněním a měnil se v jejich prospěch

reforma, změna přístupu, deinstitucionalizace 

o Spojujeme své síly 

Většina zapojených organizací se snaží šířit povědomí o duševním zdraví a nemoci i vlastními silami. Abychom dosáhli co nejpůsobivějších výsledků, ladíme své aktivity, aby se navzájem podporovaly.

Jaká poselství posíláme do světa?

• Duševní zdraví je třeba opečovávat a starat se o něj. 

• Pokud se psychické potíže objeví, není to selhání ani ostuda. 

• Člověk s duševním onemocněním je v prvé řadě něčím blízkým, kamarádem, rodičem, potomkem, odborníkem ve svém oboru.

Jeho onemocnění je tím posledním, co ho určuje. 

• Lidé s duševním onemocněním chtějí a mohou žít plnohodnotný a spokojený život a není správné jim ho upírat.

Nemusí žít ve velké institucionální péči, ale mohou žít v běžné komunitě. 

• Tím, že budeme o svých psychických potížích mluvit, pomáháme ostatním, kteří se se svým onemocněním teprve vyrovnávají. 

• V Praze je dostupná celá řada služeb, které lidem s duševním onemocněním pomáhají.

• Není prohra vyhledat odbornou péči. 

Proč to děláme?

Duševní onemocnění dobře známe ze zkušeností vlastních, svých blízkých nebo klientů.

Není jednoduché s ním žít.

Samotné onemocnění změnit neumíme, ale snažíme se změnit pohled lidí kolem,

který velkou měrou ovlivňuje proces zotavení lidí s duševním onemocněním.

Naše organizace by se chtěla připojit k PRAHA DUŠEVNÍ