ANEŽKA DAŠKOVÁ

Anežka Dašková je studentkou 1. lékařské fakulty na UK a dobrovolnicí paliativního týmu, který dochází za hospitalizovanými těžce nemocnými pacienty. Prostřednictvím svého projektu Promedik (youtube kanál a FB) přibližuje veřejnosti medicínu z pohledu studenta i pacienta, jelikož sama trpí autoimunitním onmocněním. Jak její život ovlivnila pandemie, jak vnímá současnou situaci z její unikátní pozice a k jakému rozhodnutí jí tato doba přiměla?

Jak se za poslední rok změnil váš život? 

Asi jako každý jsem v posledním roce mnohem častěji vnímala určité napětí související s nejistotou a strachem. Proti létům předchozím jsem se ale pocity snažila nenechat pohltit, spíš je pozorovat, uznat, a starat se o svůj duševní svět tak, abych i vzhledem k okolnostem dokázala žít co nejspokojeněji. Co se týká životního stylu, zpomalil se. Na chvíli mi to určitě vyhovovalo, teď už svižnější tempo a víc naplněný kalendář uvítám…

Byla nějaká změna “k lepšímu”? 

Přišlo definitivní rozhodnutí pořídit si domů pejska. S ním také výzva kterou jsem si vymyslela na začátku uzavření okresů. Snažíme se teď s naší novou fenkou postupně projít všechny pražské zeleně a je to zábava a relax pro nás obě.

Co vám v covidové době nejvíce chybělo k pocitu radosti?

Vědomí že zdravotníci jsou i přes snižující se čísla nakažených a kriticky nemocných unavení a nemohou si po tom všem jen tak odpočinout. Jakožto budoucí zdravotník cítím frustraci z toho, co všechno museli a musí zdravotníci překonat. Pohlížím na ně s obdivem, ale i starostí.

Všimla jste si dopadů na svou psychickou stránku?

Určitě. Na jednu stranu jsem cítila mnohem intenzivnější výkyvy emocí, na druhou stranu měla větší kapacitu s nimi pracovat.

Co vám pomáhá udržet si duševní zdraví?

Mám to štěstí že již dlouhodobě navštěvuji psychoterapeutku, a to mi bylo, ač ve formě on-line, umožněno i během pandemie. Kromě toho jsem velký zastánce technik mindfulness. Hodně mi také pomáhá chodit a být venku.

Co bude první věc, kterou uděláte, až se opět uvolní opatření?

Moc se těším až si půjdu zaplavat do bazénu. Jakožto student lékařské fakulty se také těším až se otevřou knihovny, protože se mi v jejich prostředí učí mnohem lépe než doma.

Děkujeme za rozhovor.

Cookie Consent with Real Cookie Banner