Spolupracujeme s Hlavním městem Praha
Magistrát Hlavního města Prahy, #prahadusevni #milenajohnova

Jsme otevřená iniciativa organizací a jednotlivců z Prahy, kterou spojují společné cíle v oblasti duševního zdraví.

Naším cílem je a bude skrze nejrůznější aktivity, osobní setkání, kampaně, online svět, pomoci lidem, aby si uvědomovali, že duševní zdraví máme všichni.

Nebuďme prosím lhostejní k duševnímu zdraví nás samotných i ostatních.

Začněme se vnímat, hovořit a přemýšlet
o sobě, druhých a také o světě okolo nás jinak. 

Vědoměji.

 

RÁDI BYCHOM…

Rádi bychom, aby se lidé věnovali svému duševnímu zdraví a zdraví svých blízkých

Rádi bychom, aby lidé s problémy v oblasti duševního zdraví mohli žít plnohodnotný život

Rádi bychom, aby systém péče více reflektoval potřeby lidí s duševním onemocněním

a měnil se v jejich prospěch.