CO DĚLÁME?

ŠÍŘÍME OSVĚTU


Prostřednictvím kampaní i pravidelných
komunikačních aktivit ukazujeme, jak vypadá život 
s duševním onemocněním, jak o duševní
zdraví pečovat, kde hledat pomoc, jak podpořit
blízkého s duševním onemocněním, apod.

OTEVÍRÁME LIDSKÉ PŘÍBĚHY


Otevřeně mluvíme o životě s duševním
onemocněním. Ukazujeme konkrétní lidské
osudy a nebojíme se nakousnout ani stinné
stránky a třinácté komnaty, protože
otevřenost plodí důvěryhodnost.

1. CHCEME, ABY SE LIDÉ VĚNOVALI SVÉMU DUŠEVNÍMU ZDRAVÍ A ZDRAVÍ SVÝCH BLÍZKÝCH

2. CHCEME, ABY LIDÉ S PROBLÉMY V OBLASTI DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ MOHLI ŽÍT PLNOHODNOTNÝ ŽIVOT destigmatizace, lidská práva

3. CHCEME, ABY SYSTEM PÉČE VÍCE REFLEKTOVAL POTŘEBY LIDÍ ŽIJÍCÍCH S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM A MĚNIL SE V JEJICH PROSPĚCH reforma, změna přístupu, deinstitucionalizace xt Nadpisu

Proč to děláme? Duševní onemocnění dobře známe ze zkušeností vlastních, svých blízkých nebo klientů. Není jednoduché s ním žít. Samotné onemocnění změnit neumíme, ale snažíme se změnit pohled lidí kolem, který velkou měrou ovlivňuje proces zotavení lidí s duševním onemocněním.su

VYVRACÍME MÝTY


Představujeme omyly, které jsou ve spojení
s duševním onemocněním rozšířené, a vyvracíme je.
Využíváme k tomu vědecky ověřené poznatky,
skutečné příběhy i vlastní zkušenosti.

SDÍLÍME UŽITEČNÉ INFORMACE


Na jednom místě soustředíme všechny důležité
informace, které by měl znát člověk s duševním
onemocněním, který žije v Praze.
Vydáváme společné informační materiály.

POJÍME SVÉ SÍLY


Většina zapojených organizací se snaží šířit
povědomí o duševním zdraví a nemoci i vlastními silami.
Abychom dosáhli co nejpůsobivějších
výsledků, ladíme své aktivity, aby se navzájem
podporovaly.